5-րդ դասարան

Հարգելի՛ բարեկամ

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հաջորդ ուստարում սաներին անհրաժեշտ դասագրքերի ցուցակը: Նշված դասագրքերի մի մասը տրամադրվում է մեկ ուսումնական տարով և վարձակալության սկզբունքով:
Այն դասագրքերը, որոնք ճեմարանի գրադարանային ֆոնդում բացակայում են, համաձայն պայմանագրի, ձեռք են բերում ծնողները:

Անգլերենի դասագրքերը վաճառվում են «Մանմար» հրատարակչության գրախանութում:
Հասցեն` Ղազար Փարպեցի 9, հեռ.`
537998, 537982:

Գրադարանային ֆոնդում ոչ բավարար քանակով գտնվող դասագրքերը խմբերին տրվում են հավասարաչափ քանակներով: Միայն ընթերցասրահում առկա դասագրքերից սաները կարող են օգտվել ընթերցասրահում կամ կարող են այն գնել:

Մաղթում ենք հաջողություն և ուսումնական արդյունավետ տարի:

Բեռնել PDF