Արտաուսումնական միավորումներ. շտապե՛ք գրանցվել

Արտաուսումնական միավորումներ. շտապե՛ք գրանցվել

Արտադասարանական միավորումների գործունեությունը հնարավորություն է տալիս բավարարել սաների հետաքրքրությունները, ձևավորել անհրաժեշտ ունակություններ և կարողություններ, հաղորդել

ավելին